Hara Nupura Kirita Kumdala Print
hāranūpura kirīṭakuṇḍala
vibhūṣitāvayava śōbhinīṁ
kāraṇēśa varamaulikōṭi
parikalpya mānapada pīṭhikāṁ
kālakālaphaṇipāśa
bāṇadhanuraṅkuśāmaruṇa mēkhalāṁ
phālabhūtilakalōcanāṁ manasi
bhāvayāmi paradēvatāṁ |

gandhasāra ghanasāra cāru
navanāgavallirasa vāsinīṁ
sandhyarāgamadhurādharāmaruṇa
sundarānana śucismitāṁ
mantharāyika vilōcanāmamala
bālacandrakr̥ta śēkharīṁ
indirā ramaṇa sōdarīṁ
manasi bhāvayāmi paradēvatāṁ ||

smēra cārumukhamaṇḍalāṁ
vimalagaṇḍalambi maṇimaṇḍalāṁ
hāradāmapariśōbhamāna
kucabhāra bhīrutanu madhyamāṁ
vīragarvahara nūpurāṁ
vividhakāraṇēśavara pīṭhikāṁ
māravairi sahacāriṇīṁ
manasi bhāvayāmi paradēvatāṁ ||

bhūribhāradharakuṇḍalīndramaṇibaddha
bhūvalaya pīṭhikāṁ
vārirāśimaṇimēkhalāvayavavahni
maṇḍala śarīraṇīṁ
vārisāravahakuṇḍalāṁ
gaganaśēkharīṁ ca paramātmikāṁ
cārucandra ravilōcanāṁ
manasi bhāvayāmi paradēvatāṁ ||

kuṇḍalatrividhakōṇamaṇḍala
vihāra ṣaḍdala samullasa
tpuṇḍarīka mukhabhēdinīṁ
taruṇacaṇḍabhānutaḍidujvalāṁ
maṇḍalēndu parivāhitāmr̥ta
taraṅgiṇī maruṇarūpiṇīṁ
maṇḍalānta maṇidīpikāṁ
manasi bhāvayāmi paradēvatāṁ ||

vāraṇānana mayūravāhamukha
dāhavāraṇa payōdharāṁ
cāraṇādisurasundarīcikuraśēkharīkr̥ta
padāmbujāṁ
kāraṇādhipatipan̄caka prakr̥tikāraṇaprathama
mātr̥kāṁ
vāraṇāntamukhapāraṇāṁ
manasi bhāvayāmi paradēvatāṁ ||

padmakāntipadapāṇipallavapayōdharānana
sarōruhāṁ
padmarāgamaṇimēkhalāvalayanīviśōbhini
tambinīṁ
padmasambhava sadāśivāntamaya
pan̄caratna padapīṭhikāṁ
padminīṁ praṇavarūpiṇīṁ
manasi bhāvayāmi paradēvatāṁ ||

āgamapraṇavapīṭhikāmamalavarṇamaṅgala
śarīriṇīṁ
āgamāvayavaśōbhinīmakhilavēdasārakr̥ta
śēkharīṁ
mūlamantramukhamaṇḍalāṁ
muditanāda bindu navayauvanāṁ
mātr̥kāntripura sundarīṁ
manasi bhāvayāmi paradēvatāṁ

kālikātimirakuntalantaghana
bhr̥ṅgamaṅgala virājinīṁ
cūlikāśikharamālikāvalaya
mallikāsurabhi saurabhāṁ
bālikāmadhuragaṇḍamaṇḍalamanōharānana
sarōruhāṁ
kālikāmakhilanāyikāṁ
manasi bhāvayāmi paradēvatāṁ

 
News Flash..

Press Release Jan 31st 2015 - A Mass Chanting for World Peace

Click here watch the Live Webcasts of Sri Swamiji:

Listen to Sri Swamiji's divine music 24/7 online at Dattawave


Subscribe to SGS Birds Channel
Donation for Bird Rescue
Please contribute for this noble cause, click here for more information.
Patron Membership
Want to become Yoga Sangeeta Patron? Please click here
Upcoming Events
No events
Support Us
Please consider a donation to support Yoga Sangeeta. Thank You.
_
sideBar
Home | Music For Healing | Music For Meditation | Music For Healing CD | Chakra And Music | Discussion Forums | Social Service | Healing Experiences | Events Calendar | Bhajans | Find Your Healing Raga | About Us | Contact Us | Privacy Policy | Disclaimer | Terms & Conditions | Sitemap
© Copyright 2010 Yoga Sangeeta.